Privacy-reglement Deining

Inleiding

Vanaf 25 mei 2018 moet elke organisatie in Nederland die persoonsgegevens van anderen in beheer heeft, op grond van Europese Wetgeving, voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het verschil tussen deze wet en de voorgaande is dat nu het beschermen van jouw gegevens voorop staat en dat de organisatie waaraan je je persoonsgegevens in bruikleen geeft, verplicht is om vooraf te melden waarvoor die gebruikt gaan worden. Deining heeft in verband hiermee dit reglement vastgesteld. Bij het leggen van contacten en op de website zullen we hier steeds naar verwijzen.

 

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over jou, of die we met jou in verband kunnen brengen. Je deelt je persoonsgegevens met ons, Deining, als dirigent, koorlid of voormalig koorlid, als belangstellende bezoeker van optredens, als (zakelijke) relatie of organisatie. Om de persoonsgegevens te mogen opslaan en/of gebruiken dient vooraf jouw toestemming te worden gevraagd én gekregen.

 

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

– Hieronder zie je welke persoonsgegevens we verzamelen:

Je naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres en je rekeningnummer (iban).

In voorkomend geval beeld-, geluids- en/of tekstmateriaal (voor plaatsing op de website of programma’s). Auteursrechten blijven uiteraard berusten bij de rechthebbende(n).

– Van organisaties en zakelijke relaties (bedrijf, stichting, vereniging) verzamelen wij:

naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, rekeningnummer (iban), adres van de website en de namen van contactpersonen en vertegenwoordigers van de organisatie.

– We bewaren deze gegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we ze gebruiken.

 

Waarvoor gebruiken we die gegevens?

Je persoonsgegevens gebruiken we uitsluitend:

– Om contact met je op te kunnen nemen.

– Om afspraken met je te kunnen maken.

– Om je op de hoogte te houden van onze activiteiten door middel van e-mails en door het plaatsen van niet-persoonsgerichte mededelingen op onze website en via sociale media zoals Facebook.

– Je gegevens worden dus niet gebruikt om je te laten bestoken met commerciële advertenties.

 

Van wie verzamelen we persoonsgegevens?

We houden persoonsgegevens bij van:

– dirigent, koorleden en oud-leden,

– belangstellenden die op de hoogte gehouden willen worden van optredens en dergelijke,

– sponsors, organisaties en zakelijke relaties.

 

Met wie delen we de persoonsgegevens?

Persoonsgegevens van dirigent en leden worden, al dan niet geanonimiseerd, en voorzover noodzakelijk, uitsluitend verstrekt aan:

– degene die namens het bestuur de contacten verzorgt,

– bankgegevens aan de penningmeester,

– organisatoren van optredens en andere bijeenkomsten.

Verder worden je gegevens met niemand gedeeld.

 

Zo zorgen wij voor je persoonsgegevens

Het bestuur van Deining neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, onjuiste en/of onterechte wijziging, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste verspreiding tegen te gaan. Jouw persoonsgegevens worden digitaal bewaard onder beheer van het bestuur.

 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens te bekijken, aan te passen of te laten verwijderen

Om te weten welke persoonsgegevens we over je hebben vastgelegd, kun je via een e-mailtje om inzage vragen. Ook voor wijzigingen in die gegevens, of de verwijdering ervan, gebruik je hetzelfde e-mailadres “info@koor-deining.nl”. Het gevolg van verwijdering van je gegevens is wel, dat wij je daarna ook niet meer kunnen bereiken.

 

Dit privacy-reglement staat ook op onze website, en is daar als pdf-bestand door jou te downloaden. Eventuele wijzigingen worden (met ingangsdatum) aangekondigd en op de website verwerkt, dan wel jou toegestuurd. Wijzigingen zullen niet in strijd zijn met de AVG.

 

Opgesteld d.d. 22 mei 2018.
Koor-Deining
www.koor-deining.nl
info@koor-deining.nl